GERBIAMI NAUJAMIESTIEČIAI IR NAUJAMIESČIO SVEČIAI.

Baigia praeiti metai nuo Naujamiesčio piliečių draugijos 2016 -2020 m. strategijos patvirtinimo. (Paskelbta 2016-01-06 http://naujamiestietis.lt/index.php/130-nps-strategija-2016-2020-m-,-su-pataisymais) Tai apibendrintos Naujamiesčio bendruomenės veiklos, Naujamiesčio gyventojų ir atvykstančių svečių lūkesčiams įgyvendinti. Lūkesčiai buvo surinkti apklausų būdu. Naujamiesčio piliečių draugijos valdyba nori sužinoti kaip vertinamas pagrindinių lūkesčių įgyvendinimas ir, praėjus pirmiems strategijos įgyvendinimo metams, vėl skelbia apklausą. Apklausa vieša. Prisijungti prie apklausos ir atsakyti į klausimus gali visi pageidaujantys paspaudus nuorodą www.manoapklausa.lt/apklausa/942247903/

            Taip pat ši nuoroda talpinama facebook "Naujamiesčio žmonės.lt" ir išsiuntinėjama mums žinomais elektroninio pašto adresais.

            Apklausos pradžia 2017-11- 27, pabaiga 2017-12-15.
            Jūsų užpildytų anketų apibendrinti rezultatai bus paskelbti svetainėje www.naujamiestietis.lt .

            Kilus neaiškumams, prašome rašyti adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., arba skambinti tel.             861237004

Jūsų atsakymai bus vertinami anonimiškai, statistiškai.

            Tikime, kad naujamiestiečiai ir Naujamiesčio svečiai ( žmonės, kuriems rūpi Naujamiesčio ir jo gyventojų gerovė), nepagailės laiko ir užpildys anketą.

           

Nuoširdus Jums ačiū.

Rimantas Banevičius, apklausos vykdytojas.

KUNIGAS JONAS JURGAITIS

Kunigas Jonas Jurgaitis

Jonas Jurgaitis gimė 1917 m. gegužės 3 d., Nėčionių kaime Pasvalio valsčiuje. Tėvai Kazimierina ir Kazimieras Jurgaičiai turėjo 7 ha prastos žemės ir septynis vaikus. Jonas buvo penktas vaikas šeimoje. Jam, kaip ir kitiems broliams ir seserims, teko tarnauti pas svetimus žmones. Jau nuo šešerių metų Jonukas buvo samdomas piemenauti.

            1930 m., išlaikęs egzaminus už 4 skyrius, įstojo į Pasvalio komercinę mokyklą, o 1962 m. persikėlė į Linkuvos gimnaziją. Buvo pamaldus, kasdien dalyvaudavo Šv. Mišiose, lankė ateitininkų būrelį. Baigęs Linkuvos gimnaziją, 1938 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1943 m. ir buvo paskirtas dirbti į Naujamiestį. Jaunas kunigas iš karto įsijungė į parapijos bendruomenės gyvenimą: lankė kaimo mokyklas, šeimas, atgaivino "Angelaičių" draugiją, ruošė vaikus pirmajai Šv. Komunijai.

1944 m. pavasarį buvo komandiruotas į Zarasus, o po 4 mėnesių vėl gražintas į Naujamiestį. 1944 m. gruodžio mėn. perkeltas į Dusetas, 1947 m. - į Pušalotą, o 1948 m. birželio mėn. pradėjo dirbti Papilėje, Biržų rajone. Papilėje buvo suimtas ir deportuotas į Sibirą. Praėjęs sunkų kalinio kelią, 1955 m. amnestuotas, grįžo į tėviškę, pasiųstas dirbti į Juodupę. 1968 m. vėl perkeltas į Naujamiestį ir paskirtas Naujamiesčio parapijos klebonu. Karo ir pokario metais gerokai apleistą bažnyčią klebonas Jurgaitis ėmėsi remontuoti, atnaujinti inventorių, tvarkyti aplinką. Jam materialiai ir darbais padėjo parapijiečiai.

            Naujamiestietė Danutė Galkienė 1999 m. rugsėjo 24 d. laikraštyje "XXI amžius" Nr. 74, straipsnyje "Pagerbtas ilgamečio klebono atminimas" rašė: "Kai buvo baigti remonto darbai, sėdo rašyti. Prirašė 18 tomų." Išleistos trys Jono Jurgaičio knygos: "Aukos keliu", "Ant Tėvynės aukuro" ir "Štai tavo Motina". Su Jono Jurgaičio autografu atsirado knygos: "Naujamiestis" I ir II dalys, "Kristaus šviesa Naujamiestyje", I ir II dalys, "Garbinkime Dievą", "Besiaukojantis Kristus", "Naujamiestis, etnografija, papročiai ir žmonės", "Širdžių sutartinė" (Naujamiestiečių folklorinės vestuvės),"Vadaktėlių godos" ir kitos. Gaila, bet jos taip ir liko rankraščiuose, neaišku ir kur tie rankraščiai dabar yra. Kunigas labai norėjo išleisti "Vadaktėlių godas", tačiau nespėjo. Mirė 1997 m. rugpjūčio 14 d. Palaidotas Naujamiesčio bažnyčios šventoriuje.

            Pas mus klebonas užsukdavo aplankyti prieš Kalėdas, ar tiesiog pasidžiaugti naujai išleista knyga. Pabendraudavom prie arbatos puodelio, aptardavom mums rūpimus klausimus. Kunigas visada buvo optimistiškai nusiteikęs, pilnas idėjų ir planų. Charakteringa, kad savo idėjas ir planus kunigas atkakliai įgyvendindavo. Dar sovietiniais metais, po lagerių, grįžęs į Naujamiestį ėmėsi didžiulių darbų: Naujamiesčio bažnyčios pastato remonto ir gražinimo, aplinkos tvarkymo, bažnytinio inventoriaus atnaujinimo ir naujo įsigijimo, bažnytinių reikmenų įsigijimo, o kur dar Vadaktėlių bažnyčios remontas ir atnaujinimas. Reikia suprasti, kad visi šie darbai vyko 1968 - 1992 m. Reikėjo daug pastangų, bet Kunigas Jonas kažkaip rasdavo bendrą kalbą ir su rajono vadovais ir su kolūkių pirmininkais. Atkaklaus darbo ir didelių pastangų rezultate, Naujamiesčio parapijos tikintieji turėjo nuostabius, gražius, maldos namus, kurių galingi varpai kvietė į pamaldas. Deja, 2007 m., praėjus 10 metų po garbingo kunigo mirties, kilo klebono Jono Jurgaičio išpuoselėtos bažnyčios gaisras, per kurį sudegė stogas, nuvirto bokštai, vargonai, išsilydė varpai. Ugnis gerokai nuniokojo ir bažnyčios vidų, inventorių.

Informacijos šaltiniai:

Kun. Jonas Jurgaitis "Ant Tėvynės aukuro". Vilnius 1995.

Kun. Jonas Jurgaitis "Štai Tavo Motina". Vilnius, 1996.

Danutė Galkienė "Pagerbtas ilgamečio klebono atminimas". "XXI amžius". 1999 m. rugsėjo 24 d Nr. 74.

http://lietuvai.lt/wiki/Jonas_Jurgaitis

Rimantas Banevičius

Nuotraukos iš Vikipedijos ir asmeninio R. Banevičiaus archyvo.

Naujamiesčio bažnyčios klabonasLageryje. Nežinomo ukrainiečio dailininko paveikskas

Bažnytinėse iškimėseIr parapijiečių šventėse

ĮDOMU, NAUDINGA, O SVARBIAUSIA - REIKALINGA

Trečiojo amžiaus universitetas savo studentus šį kartą pakvietė paklausyti ir padiskutuoti labai aktualia tema: "Informacinis karas dėl širdžių ir protų". Užsiėmimą vedė Lietuvos kariuomenės     Strateginės komunikacijos departamento specialistė Greta Žiliūtė.

Lektorė Greta Žiliūtė

Skaityti daugiau...

KARŠTAS SUSIRINKIMAS

 

Naujamiesčio gyventojai jau įprato, kad jų namuose susikaupusios įvairios atliekos reguliariai, pagal grafiką išvežamos į Panevėžio regioninį sąvartyną, o už atliktą paslaugą gyventojai sumoka UAB "Švaros komandai". Gyventojai buvo patenkinti, negirdėjome nusiskundimų ir iš paslaugos teikėjų pusės. Visas procesas vyko sklandžiai, kol šių metų birželio 22 d. rajono savivaldybės taryba nepatvirtino naujų Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, ir nusprendė taikyti dvinarę vietinę rinkliavą už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pirma gyventojų reakcija buvo: "Galiojanti tvarka visus tenkina, tai kam ją keisti?" Atsirado ir kitų klausimų: "Atliekas kaupia žmonės, o ne kvadratiniai metrai, tai kodėl dalį mokesčio už atliekų tvarkymą sudaro nekilnojamo turto kvadratūra?", "Ar turi teisę kas nors nustatyti kiek gyventojas privalo sukaupti atliekų?", "Ar teisėtas reikalavimas, kad gyventojas apmokėtų už neatliktą konteinerio išvežimo paslaugą?" ir dar daug kitų klausimų.

            Kadangi daugeliui gyventojų naujoji tvarka pasirodė neteisinga, buvo renkami gyventojų parašai, kad ši tvarka būtų pakeista.

            Vakar seniūnas pakvietė Naujamiesčio gyventojus į susirinkimą, susitikti su rajono savivaldybės administracijos, Panevėžio regioninio atliekų tvarkymo centro, "Švaros komandos" atstovais ir išsiaiškinti rūpimus klausimus.

            Susirinkimas buvo "karštas". Dar Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro(PRATC) atstovei neįpusėjus pristatyti naujos tvarkos, salėje kilo triukšmas, nepasitenkinimo murmesys, pabiro klausimai, į kuriuos atsakymai dėl triukšmo buvo prastai girdimi. Nežinia, ar visi susirinkusieji gavo atsakymus į savo klausimus, ar visi juos suprato, ar visi tais atsakymais liko patenkinti. Viena aišku, kad naujoji atliekų tvarkymo apmokėjimo tvarka ir paslaugų kainos naujamiestiečiams nepriimtinos.

            Atrodo, kad nepriimtinos ne tik Panevėžio rajono, bet ir Panevėžio miesto, bei viso regiono gyventojams ir verslininkams, kurie , dėl nuolatinio atliekų tvarkymo kainų augimo, anot dienraščio "Sekundė", sujudino Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro pamatus. ( Smulkiau I. Kontrimavičiūtės publikacijoje "Į sąvartyną siunčia revizorius". Laikraštis "Sekundė" Nr. 216. 2017- 11- 10.

Naujamiestietis.lt informacija

R. Banevičiaus nuotraukose susirinkimo akimirkos

birželio 2019
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Paskutiniai straipsniai