TAU PDĖKOS NE TIK GAMTA, BET IR ŽMONĖS

Kažkaip pradedu galvoti, kad "Darom" jau "pavargo". Kiek buvo kalbėta, kiek prašyta visų prisidėti prie šios akcijos, bet kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, dalyvavo tik Naujamiesčio piliečių draugijos valdybos nariai ir seniūnijos darbuotojai. Išvakarėse su seniūnu galvojom kaip atsidėkosime talkininkams, sakom, gal kokių dešrelių nupirksim, ant laužo iškepsim. Jeigu daug dalyvių bus, tai gal kokią kelionę suorganizuosim. Deja, šiukšles rinkti "įdomu" tik patiems pilietiškiausiems naujamiestiečiams. Jeigu kas galvoja, kad šiukšlių nėra, tai galiu pasakyti, jog surinkom virš 50 maišų. Irmantas Banevičius savo transportu maišus su šiukšlėmis suvežė į seniūnijos teritorijoje tam skirtą vietą.

            Norėčiau paminėti ir padėkoti akcijos "Darom" dalyviams:

Jolantai Banevičienei, Irmantui Banevičiui, Simui Banevičiui, Jonui Sankaičiui, Daliui Dirsei, Reginai Bundzinskienei, Živilei Saltonaitei, Petrui Jankaičiui, Alvydui Jūrevičiui.

            Kaip ten bebūtų, kitais metais mes vėl rinksim šiukšles. Gal atsiras norinčių prisidėti?

Tai tiek, Rimantai. Norėjau dar daug karčių žodžių parašyti, bet ar verta? Supratau, kad busimą parką naujamiestiečiams darysim mes patys...

Saulius Valčiukas

Bendruomenės akcijos dalyviai su talkos rezultataisTalkinkauja gimnazistai

 

 

 

Mintys apie akciją... ir ne tik.

            Iš talkos "Darom" rezultatų matosi, kad naujamiestiečiai organizuotose talkose nedalyvauja (Išskyrus NPD valdybą, seniūnijos darbuotojus, gimnazijos moksleivius ir jiems vadovaujančius mokytojus), tai yra dalyvauja tie, kurie, pagal savo užimamas pareigas priversti dalyvauti. Savanorių vos keli.

            Pagal "Darom" akcijos steigimo idėją, jos pagrindiniai tikslai yra:

  • Atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkosaugos problemas. (Nustatyti teršiamas teritorijas, teršalų pobūdį, teršimo priežastis, galimus teršėjus).
  • Mažinti gamtos taršą. (surinkti šiukšles ir jas pašalinti nustatyta tvarka, rūšiuoti atliekas).
  • Ugdyti bendruomeniškumą. (padaryti pokyti žmonių sąmonėje, kad vertintų aplinką, kurioje gyvename patys ir gyvena kiti, jos neterštų, suprastų, kad bet kokiam gyvam organizmui reikalingas švarus oras, švarus vanduo, neužterštas maistas, suprastų, kad mūsų ir mūsų ateities kartų gerovė priklauso nuo to, kaip mes elgiamės su savim, su kaimynu, su aplinka, su gamta).

            Pagalvokime kaip mes vykdėme akciją.

Kaip atkreipiame visuomenės dėmesį į aplinkosaugos problemas?

            Ar nustatytos aiškios užterštos Naujamiesčio teritorijos, ar jos paviešintos ir visuomenei žinomos?

            Ar aišku kokiais teršalais užterštos?

            Ar žinoma kodėl užterštos būtent tos vietos ir tokiais teršalais?

            Ar buvo bandoma nustatyti teršėjus? O gal nustatyti?

Kaip mažiname gamtos taršą?

            Kiek surinkta šiukšlių? Jų daugėja, ar mažėja, ar padėtis nesikeičia?

            Ar yra planuojama kaip likviduoti visus Naujamiesčio šiukšlynus, išvalyti visas teritorijas? Ar tą planą žino visi Naujamiesčio gyventojai?

            Ar žinoma kada naujamiestiečiai galės savo kiemuose rūšiuoti atliekas į skirtingus konteinerius?

Kaip ugdome bendruomeniškumą?                      

            Kokie gamtosaugos mokymai, informaciniai ir kiti renginiai suorganizuoti naujamiestiečiams?

            Ar buvo kaip nors skatinami akcijos "Darom" dalyviai? Ar naujamiestiečiai visada žino kaip bus paskatinti, ar tik išvakarės galvojama kaip tai padaryti?

            Ar gamtosaugos klausimais su bendruomene dirbama visus metus, ar tik per akcijas?

            Ar kituose renginiuose keliamas tikslas "Ugdyti naujamiestiečių bendruomeniškumą, teisingą požiūrį į gyvenamą aplinką ir gamtą apskritai?

            Neabejoju, kad karčius žodžius reikia sakyti kam reikia ir kiek reikia. Mūsų kaime žodžių į vatą niekas nevyniodavo. Apsileidėlius nebijodavo įvardinti ir net pašiepti, o mes vis švelniai, vis giriame, tuo tarpu metai iš metų vis atsiranda netvarkingų valdų savininkų, piktžolėm apžėlusių kiemų, net šiukšlynų privačių valdų teritorijose. Kodėl niekas jų neužfiksuoja, nepaviešina?

            Reikėtų atsakyti ir į dar vieną klausimą. Ar mes patys, organizatoriai, tikrai padarėme viską, kad naujamiestiečiai noriai ateitų į talką?

            Ar tikrai visi iš anksto, bent prieš savaitę, žinojo kur, kada ir, ką konkrečiai akcijos metu dirbs, kaip reikia pasiruošti, kokios užduotys laukia, kiek laiko užtrūks kas bus po talkos?

            Galų gale, manau reikėtų iš anksto suregistruoti akcijos dalyvius, o ne akcijos rytą burti "ateis - neateis".

            Žinome ir tą faktą, kad nustatytą dieną ir nustatytą valandą į talką ateiti visi tikrai negalės. Todėl reikėtų žmonėms pasiūlyti alternatyvą: gal būt padirbėti kitu laiku, ar kitoje vietoje, padirbėti pagal savo jėgas ir pasijausti, kad esi reikalingas Naujamiesčio bendruomenei.

Rimantas Banevičius

gegužės 2019
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Paskutiniai straipsniai