TAU PDĖKOS NE TIK GAMTA, BET IR ŽMONĖS

Kažkaip pradedu galvoti, kad "Darom" jau "pavargo". Kiek buvo kalbėta, kiek prašyta visų prisidėti prie šios akcijos, bet kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, dalyvavo tik Naujamiesčio piliečių draugijos valdybos nariai ir seniūnijos darbuotojai. Išvakarėse su seniūnu galvojom kaip atsidėkosime talkininkams, sakom, gal kokių dešrelių nupirksim, ant laužo iškepsim. Jeigu daug dalyvių bus, tai gal kokią kelionę suorganizuosim. Deja, šiukšles rinkti "įdomu" tik patiems pilietiškiausiems naujamiestiečiams. Jeigu kas galvoja, kad šiukšlių nėra, tai galiu pasakyti, jog surinkom virš 50 maišų. Irmantas Banevičius savo transportu maišus su šiukšlėmis suvežė į seniūnijos teritorijoje tam skirtą vietą.

            Norėčiau paminėti ir padėkoti akcijos "Darom" dalyviams:

Jolantai Banevičienei, Irmantui Banevičiui, Simui Banevičiui, Jonui Sankaičiui, Daliui Dirsei, Reginai Bundzinskienei, Živilei Saltonaitei, Petrui Jankaičiui, Alvydui Jūrevičiui.

            Kaip ten bebÅ«tų, kitais metais mes vėl rinksim Å¡iukÅ¡les. Gal atsiras norinčių prisidėti?

Tai tiek, Rimantai. Norėjau dar daug karčių žodžių parašyti, bet ar verta? Supratau, kad busimą parką naujamiestiečiams darysim mes patys...

Saulius Valčiukas

Bendruomenės akcijos dalyviai su talkos rezultataisTalkinkauja gimnazistai

 

 

 

Mintys apie akciją... ir ne tik.

            IÅ¡ talkos "Darom" rezultatų matosi, kad naujamiestiečiai organizuotose talkose nedalyvauja (IÅ¡skyrus NPD valdybą, seniÅ«nijos darbuotojus, gimnazijos moksleivius ir jiems vadovaujančius mokytojus), tai yra dalyvauja tie, kurie, pagal savo užimamas pareigas priversti dalyvauti. Savanorių vos keli.

            Pagal "Darom" akcijos steigimo idėją, jos pagrindiniai tikslai yra:

  • Atkreipti visuomenės dėmesį į aplinkosaugos problemas. (Nustatyti terÅ¡iamas teritorijas, terÅ¡alų pobÅ«dį, terÅ¡imo priežastis, galimus teršėjus).
  • Mažinti gamtos taršą. (surinkti Å¡iukÅ¡les ir jas paÅ¡alinti nustatyta tvarka, rÅ«Å¡iuoti atliekas).
  • Ugdyti bendruomeniÅ¡kumą. (padaryti pokyti žmonių sąmonėje, kad vertintų aplinką, kurioje gyvename patys ir gyvena kiti, jos neterÅ¡tų, suprastų, kad bet kokiam gyvam organizmui reikalingas Å¡varus oras, Å¡varus vanduo, neužterÅ¡tas maistas, suprastų, kad mÅ«sų ir mÅ«sų ateities kartų gerovė priklauso nuo to, kaip mes elgiamės su savim, su kaimynu, su aplinka, su gamta).

            Pagalvokime kaip mes vykdėme akciją.

Kaip atkreipiame visuomenės dėmesį į aplinkosaugos problemas?

            Ar nustatytos aiÅ¡kios užterÅ¡tos Naujamiesčio teritorijos, ar jos pavieÅ¡intos ir visuomenei žinomos?

            Ar aiÅ¡ku kokiais terÅ¡alais užterÅ¡tos?

            Ar žinoma kodėl užterÅ¡tos bÅ«tent tos vietos ir tokiais terÅ¡alais?

            Ar buvo bandoma nustatyti teršėjus? O gal nustatyti?

Kaip mažiname gamtos taršą?

            Kiek surinkta Å¡iukÅ¡lių? Jų daugėja, ar mažėja, ar padėtis nesikeičia?

            Ar yra planuojama kaip likviduoti visus Naujamiesčio Å¡iukÅ¡lynus, iÅ¡valyti visas teritorijas? Ar tą planą žino visi Naujamiesčio gyventojai?

            Ar žinoma kada naujamiestiečiai galės savo kiemuose rÅ«Å¡iuoti atliekas į skirtingus konteinerius?

Kaip ugdome bendruomeniÅ¡kumą?                      

            Kokie gamtosaugos mokymai, informaciniai ir kiti renginiai suorganizuoti naujamiestiečiams?

            Ar buvo kaip nors skatinami akcijos "Darom" dalyviai? Ar naujamiestiečiai visada žino kaip bus paskatinti, ar tik iÅ¡vakarės galvojama kaip tai padaryti?

            Ar gamtosaugos klausimais su bendruomene dirbama visus metus, ar tik per akcijas?

            Ar kituose renginiuose keliamas tikslas "Ugdyti naujamiestiečių bendruomeniÅ¡kumą, teisingą požiÅ«rį į gyvenamą aplinką ir gamtą apskritai?

            Neabejoju, kad karčius žodžius reikia sakyti kam reikia ir kiek reikia. MÅ«sų kaime žodžių į vatą niekas nevyniodavo. Apsileidėlius nebijodavo įvardinti ir net paÅ¡iepti, o mes vis Å¡velniai, vis giriame, tuo tarpu metai iÅ¡ metų vis atsiranda netvarkingų valdų savininkų, piktžolėm apžėlusių kiemų, net Å¡iukÅ¡lynų privačių valdų teritorijose. Kodėl niekas jų neužfiksuoja, nepavieÅ¡ina?

            Reikėtų atsakyti ir į dar vieną klausimą. Ar mes patys, organizatoriai, tikrai padarėme viską, kad naujamiestiečiai noriai ateitų į talką?

            Ar tikrai visi iÅ¡ anksto, bent prieÅ¡ savaitę, žinojo kur, kada ir, ką konkrečiai akcijos metu dirbs, kaip reikia pasiruoÅ¡ti, kokios užduotys laukia, kiek laiko užtrÅ«ks kas bus po talkos?

            Galų gale, manau reikėtų iÅ¡ anksto suregistruoti akcijos dalyvius, o ne akcijos rytą burti "ateis - neateis".

            Žinome ir tą faktą, kad nustatytą dieną ir nustatytą valandą į talką ateiti visi tikrai negalės. Todėl reikėtų žmonėms pasiÅ«lyti alternatyvą: gal bÅ«t padirbėti kitu laiku, ar kitoje vietoje, padirbėti pagal savo jėgas ir pasijausti, kad esi reikalingas Naujamiesčio bendruomenei.

Rimantas Banevičius

liepos 2019
PATKPÅ S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Paskutiniai straipsniai