ATASKAITINIS NPD SUSIRINKIMAS

 

Ketvirtadienio vakare įvyko ataskaitinis Naujamiesčio piliečių draugijos susirinkimas. Į susirinkimą buvo pakviesti draugijos nariai ir kiti naujamiestiečiai. Dalyvių prisirinko pilna salė.

 

            Susirinkimui pirmininkavo NPD valdybos narys Dalius Dirsė, sekretoriavo valdybos narė Vilija Petkūnienė.

            Valdybos ataskaitą perskaitė NPD pirmininkas Saulius Valčiukas.

            Prieš pradėdamas ataskaitą, pirmininkas pasveikino ilgametę valdybos narę, gatvės seniūnę, aktyvią renginių organizatorę Birutę Tautkienę asmeninio jubiliejaus proga ir padėkojo už nuopelnus Naujamiesčio piliečių draugijai. Priminęs pagrindinius NPD tikslus ir uždavinius 2017 metams, Saulius valdybos veiklą analizavo suskirstęs į atskirus mėnesius, pradedant ataskaitiniu - rinkiminiu susirinkimu 2017 m. vasario mėn. ir baigiant Kalėdiniais 2017 m. renginiais.

            Pirmininkas daug dėmesio skyrė tradicinių renginių analizei ir vertinimui, sportinių varžybų sėkmėms ir nesėkmėms, išvykų organizavimo problemoms. Jis pasidžiaugė, kad Naujamiesčio gyventojai jau tradiciškai rūpinasi savo gyvenamąja aplinka, puoselėja ir prižiūri savo sodybas, tačiau miestelyje akis bado neprižiūrimos teritorijos, kurių šeimininkai gyvena ne Naujamiestyje. Čia per vasarą želia žolė, bujoja piktžolės, o kai kurie statiniai jau darosi avariniais. Čia pat pirmininkas pristatė ir apdovanojo gražiausių sodybų šeimininkus: Česlovą ir Bronę Daunoravičius, Janiną Ivanauskienę, Almą ir Rolandą Briedžius.

            Prieš Kalėdas gražiausiai papuoštos ir apšviestos sodybos konkursas buvo paskelbtas pirmą kartą. Jį laimėjo Aldona Skrickaitė, Valė ir Sigitas Skuodžiai, Violeta Kareckienė, Rima ir Jonas Sankaičiai.

            Kalbėdamas apie organizuojamas sportines varžybas, pirmininkas pasidžiaugė, kad naujamiestiečių vyrų ir moterų komandos visada gerai pasirodė, tačiau pastebėjo, kad vykdant rajono pirmenybes, komandų skaičius vis mažėja. Pirmininko nuomone tai dėl to, kad rajone mažėja jaunų žmonių skaičius, o ir esantys dažnai bevielija laisvalaikį skirti ne sportui, o kitai veiklai.

            "Naujamiestyje gyventi nėra visai saugu", kalbėjo pirmininkas, "Įvykdyta keletas vagysčių, nuniokota Kalėdinė eglutė".

            Pirmininkas nemažai laiko skyrė bendruomenės vykdytiems projektams, įvertino net 2 projektų autorės ir vykdytojos NPD valdybos narės Astos Auksutienės pastangas užimti mokinius per vasaros atostogas. (Projektas "Kurk, pažink, tobulink save"), pastangas bendruomenės sveikatingumui gerint (Projektas "Sveika bendruomenė - aktyvi bendruomenė").

            NPD pirmininkas Saulius Valčiukas paskelbė gyventojų apklausos "Naujamiestiečių lūkesčių įgyvendinimas 2017 m." rezultatus, perskaitė jų pastabas ir siūlymus, kai kuriuos pakomentavo, patikslino padėtį, nurodė kas jau yra daroma.

            NPD finansininkė Virginija Mickevičienė perskaitė NPD finansinę ataskaitą.

            Naujamiesčio seniūnas Jonas Sankaitis papasakojo kokius darbus, kartu su bendruomene, Naujamiestyje atliko senūnija, kas numatoma ateityje. Kaip vienas iš svarbiausių darbų bus Naujamiesčio poilsio ir sveikatingumo parko įrengimas kairiajame Nevėžio krante. Su rajono valdžia sutarta, dabar reikia sutvarkyti teritorijos nuosavybės klausimus, pavasarį kapitaliai išvalyti, parką, paruošti parko projektą.

            Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas, NPD narys, Kazimieras Binkis informavo apie sąjungos veiklą. NPD veikla, kitų bendruomenių tarpe atrodo neblogai, tačiau, jo nuomone, Naujamiesčio bendruomenė per mažai bendrauja su kitomis savo rajono bendruomenėmis, per mažai pasinaudoja geriausių Lietuvos kaimo bendruomenių patirtimi.

            Apie gyventojų ir turto saugumą Naujamiestyje kalbėjo Panevėžio apskrities policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Darius Petraitis. Jis apibūdino padėtį Naujamiestyje, pagyrė, kad naujamiestiečiai darosi vis nepakantesni teisėtvarkos pažeidėjams, pademonstravo Naujamiestyje pastatytų vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, informavo apie policijos komisariato planus gerinti Naujamiestyje saugumą ir kvietė žmones bendradarbiauti su policija, teikti savalaikę informaciją. Aktyviausius apdovanojo padėkomis ir dovanėlėmis.

            Panevėžio rajono VVG komunikacijos specialistas Dainius Grižas aptarė VVG Vietos plėtros strategiją 2016-2023 m. ir bendruomenės uždavinius, vykdant strategiją. Jis Naujamiesčio bendruomenei padėkojo už kokybiškus projektus, įvykdytus praeitame etape. Dainius pabrėžė, kad pagrindiniai finansai nukreipiami socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimui, pakvietė ir dabartiniame etape aktyviai rašyti projektus bei telkti jėgas ir organizuoti tų projektų įgyvendinimą.

            Apie gyventojų saugumą, policijos darbą, apklausos organizavimą, kalbėjo Vytautas Gasperavičius, Vilija Petkūnienė, Virginija Mickevičienė ir kiti. Į dalyvių klausimus atsakinėjo pirmininkas Saulius Valčiukas, policijos atstovas Darius Petraitis, apklausos organizatorius Rimantas Banevičius.

            NPD valdybos ir finansinė 2017 metų ataskaitos patvirtintos.

Naujamiestietis.lt informacija.

R. Banevičiaus nuotraukose susirinkimo vaizdai.

Dalius ir Vilija veda susirinkimąSaulius pradeda ataskaitąSalėje NPD nariai ir svečiai

Valdybos nariai sveikina BirutęPadėka Bronei už sodybos puoselėjimąPadėka Almai

Apdovanojimą atsiima Valė ir SigitasSeniūno namas - vienas iš gražiausiai apšviestųAtsiskaito seniūnas

Nazimieras dviejuose asmenyse: NPD narys ir PRBS pirmininkasNaujamiestiečiai aktyvėja, sako DariusUž aktyvumą - bendruomenei dovana

Vilijai kai kas neaiškuVytautas nežino kaip pasielgtiDainius turėjo daug ką papasakoti

Aldona nori paklausti

 

liepos 2019
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Paskutiniai straipsniai