KUNIGAS JONAS JURGAITIS

Kunigas Jonas Jurgaitis

Jonas Jurgaitis gimė 1917 m. gegužės 3 d., Nėčionių kaime Pasvalio valsčiuje. Tėvai Kazimierina ir Kazimieras Jurgaičiai turėjo 7 ha prastos žemės ir septynis vaikus. Jonas buvo penktas vaikas šeimoje. Jam, kaip ir kitiems broliams ir seserims, teko tarnauti pas svetimus žmones. Jau nuo šešerių metų Jonukas buvo samdomas piemenauti.

            1930 m., išlaikęs egzaminus už 4 skyrius, įstojo į Pasvalio komercinę mokyklą, o 1962 m. persikėlė į Linkuvos gimnaziją. Buvo pamaldus, kasdien dalyvaudavo Šv. Mišiose, lankė ateitininkų būrelį. Baigęs Linkuvos gimnaziją, 1938 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1943 m. ir buvo paskirtas dirbti į Naujamiestį. Jaunas kunigas iš karto įsijungė į parapijos bendruomenės gyvenimą: lankė kaimo mokyklas, šeimas, atgaivino "Angelaičių" draugiją, ruošė vaikus pirmajai Šv. Komunijai.

1944 m. pavasarį buvo komandiruotas į Zarasus, o po 4 mėnesių vėl gražintas į Naujamiestį. 1944 m. gruodžio mėn. perkeltas į Dusetas, 1947 m. - į Pušalotą, o 1948 m. birželio mėn. pradėjo dirbti Papilėje, Biržų rajone. Papilėje buvo suimtas ir deportuotas į Sibirą. Praėjęs sunkų kalinio kelią, 1955 m. amnestuotas, grįžo į tėviškę, pasiųstas dirbti į Juodupę. 1968 m. vėl perkeltas į Naujamiestį ir paskirtas Naujamiesčio parapijos klebonu. Karo ir pokario metais gerokai apleistą bažnyčią klebonas Jurgaitis ėmėsi remontuoti, atnaujinti inventorių, tvarkyti aplinką. Jam materialiai ir darbais padėjo parapijiečiai.

            Naujamiestietė Danutė Galkienė 1999 m. rugsėjo 24 d. laikraštyje "XXI amžius" Nr. 74, straipsnyje "Pagerbtas ilgamečio klebono atminimas" rašė: "Kai buvo baigti remonto darbai, sėdo rašyti. Prirašė 18 tomų." Išleistos trys Jono Jurgaičio knygos: "Aukos keliu", "Ant Tėvynės aukuro" ir "Štai tavo Motina". Su Jono Jurgaičio autografu atsirado knygos: "Naujamiestis" I ir II dalys, "Kristaus šviesa Naujamiestyje", I ir II dalys, "Garbinkime Dievą", "Besiaukojantis Kristus", "Naujamiestis, etnografija, papročiai ir žmonės", "Širdžių sutartinė" (Naujamiestiečių folklorinės vestuvės),"Vadaktėlių godos" ir kitos. Gaila, bet jos taip ir liko rankraščiuose, neaišku ir kur tie rankraščiai dabar yra. Kunigas labai norėjo išleisti "Vadaktėlių godas", tačiau nespėjo. Mirė 1997 m. rugpjūčio 14 d. Palaidotas Naujamiesčio bažnyčios šventoriuje.

            Pas mus klebonas užsukdavo aplankyti prieš Kalėdas, ar tiesiog pasidžiaugti naujai išleista knyga. Pabendraudavom prie arbatos puodelio, aptardavom mums rūpimus klausimus. Kunigas visada buvo optimistiškai nusiteikęs, pilnas idėjų ir planų. Charakteringa, kad savo idėjas ir planus kunigas atkakliai įgyvendindavo. Dar sovietiniais metais, po lagerių, grįžęs į Naujamiestį ėmėsi didžiulių darbų: Naujamiesčio bažnyčios pastato remonto ir gražinimo, aplinkos tvarkymo, bažnytinio inventoriaus atnaujinimo ir naujo įsigijimo, bažnytinių reikmenų įsigijimo, o kur dar Vadaktėlių bažnyčios remontas ir atnaujinimas. Reikia suprasti, kad visi šie darbai vyko 1968 - 1992 m. Reikėjo daug pastangų, bet Kunigas Jonas kažkaip rasdavo bendrą kalbą ir su rajono vadovais ir su kolūkių pirmininkais. Atkaklaus darbo ir didelių pastangų rezultate, Naujamiesčio parapijos tikintieji turėjo nuostabius, gražius, maldos namus, kurių galingi varpai kvietė į pamaldas. Deja, 2007 m., praėjus 10 metų po garbingo kunigo mirties, kilo klebono Jono Jurgaičio išpuoselėtos bažnyčios gaisras, per kurį sudegė stogas, nuvirto bokštai, vargonai, išsilydė varpai. Ugnis gerokai nuniokojo ir bažnyčios vidų, inventorių.

Informacijos šaltiniai:

Kun. Jonas Jurgaitis "Ant Tėvynės aukuro". Vilnius 1995.

Kun. Jonas Jurgaitis "Štai Tavo Motina". Vilnius, 1996.

Danutė Galkienė "Pagerbtas ilgamečio klebono atminimas". "XXI amžius". 1999 m. rugsėjo 24 d Nr. 74.

http://lietuvai.lt/wiki/Jonas_Jurgaitis

Rimantas Banevičius

Nuotraukos iš Vikipedijos ir asmeninio R. Banevičiaus archyvo.

Naujamiesčio bažnyčios klabonasLageryje. Nežinomo ukrainiečio dailininko paveikskas

Bažnytinėse iškimėseIr parapijiečių šventėse

liepos 2019
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Paskutiniai straipsniai