MOKYTOJAS VYTAUTAS BALIŪNAS

 

ŽYMŪS KRAÅ TIEČIAI              

Vytautas Baliūnas gimė 1930 metų sausio 26 dieną Pasvalio rajono viensėdyje netoli Kriklinių, ūkininkų Vlado ir Emilijos Baliūnų šeimoje ir buvo vyriausias iš keturių vaikų. Tais metais visoje Lietuvoje buvo didžiulis patriotinis pakilimas, nes buvo minimos Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto mirties 500 – osios metinės: per Lietuvos miestus ir kaimus iškilmingai, su palyda buvo nešamas Vytauto Didžiojo portretas, vyko pagerbimo iškilmės. Buvo skatinama tais metais gimusius berniukus krikštyti Vytauto vardu, ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio bendravardžiams buvo žadamas net nemokamas mokslas. Deja, kaip mokytojui pasakojo jo tėveliai, Kriklinių klebonas kūdikį krikštyti Vytautu atsisakė. Krikštatėviams buvo pasakyta, kad krikštijama tik šventųjų vardais, o Vytautas – dar ne šventasis. Čia buvo rastas kompromisas – nutarta krikštyti šventojo Juozapo vardu, o Vytautą pridėti kaip antrąjį vardą ir dokumentus pildyti Vytauto ir Juozapo vardu.

Pradinę mokyklą baigė Panevėžyje. 1942 m. pradėjo mokytis Panevėžio I-ojoje berniukų gimnazijoje ,kurią baigė 1949 m.

                     Baigęs gimnaziją, mokytis aukÅ¡tosios mokyklos stacionare Vytautas BaliÅ«nas neturėjo sąlygų: privalėjo dirbti. Pirmąja darbo vieta tapo Truskavos septynmetė mokykla. Dirbdamas Å¡ioje mokykloje, Vytautas BaliÅ«nas įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) geografijos fakulteto neakivaizdinį skyrių. Darbą mokykloje ir pedagoginius mokslus nutraukė tarnyba sovietinėje kariuomenėje: 1950 – 1954 metus teko praleisti 16 – oje divizijoje, dislokuotoje Vilniuje. Grįžęs iÅ¡ kariuomenės, Vytautas BaliÅ«nas tęsė studijas ir dirbo. Geografijos mokytojo diplomą įgijo 1959 metais. Dirbo Smiltynės septynmetėje mokykloje, Naujamiesčio vidurinėje mokykloje. Dirbdamas Naujamiestyje, 1955 - 1962 m. didelį dėmesį skyrė kraÅ¡totyriniam darbui. Vadovavo moksleivių kraÅ¡totyros bÅ«reliui, rengė kraÅ¡totyrines ekspedicijas, rinko kraÅ¡totyrinę medžiagą. IÅ¡ mokytojų ir mokinių surinktų eksponatų buvo sukurtas mokyklos kraÅ¡totyros muziejus, kuris vėliau buvo perkeltas į naujas patalpas, iÅ¡plėstas ir veikia iki Å¡iol.

                       1989 metais prasidėjus Å¡vietimo pertvarkai, Å vietimo ministerijos Kolegijos iÅ¡važiuojamajame posėdyje, vykusiame Panevėžyje, mokytojas Vytautas BaliÅ«nas pasiÅ«lė kurti naujesnio tipo mokyklą – gimnaziją. Å ią mintį visi palaikė, ir nuo 1990 metų rugsėjo pirmosios Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinei mokyklai, pirmajai respublikoje, po ilgo parengiamojo darbo buvo leista atidaryti pirmąsias gimnazijos klases.

                     1992 metų rugsėjo pirmąją Juozo Balčikonio vidurinei mokyklai, pirmajai po sovietinės okupacijos vidurinei mokyklai Lietuvoje, pripažintas gimnazijos statusas.

                     Taigi, mokytojas Vytautas BaliÅ«nas stovėjo prie gimnazijų atkÅ«rimo Lietuvoje iÅ¡takų.

Vytautas Baliūnas parašė 3 knygas:

1995 m. "Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (1721-1995) m.",

2002 m. "Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (1727-2002). Jubiliejinių 2002-2003 mokslo metų kalendorius",

2007 m. "Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose".

           Mokytojas Vytautas BaliÅ«nas bendradarbiavo rengiant Panevėžio miesto 500 metų jubiliejui skirtą leidinį ,,Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.“. Jo plunksnai priklauso skyrius apie Å¡vietimo raidą Panevėžyje 1918 – 1940 metais. Daug dėmesio skirta ir savosios gimnazijos istorijos tarpukario laikotarpiui.

               Atsidavimas mėgstamam darbui, meilė savajai gimnazijai, nuolatinis siekis sukaupti, iÅ¡saugoti ir perduoti istorinį palikimą bei savo patirtį ne kartą sulaukė pelnyto įvertinimo: 1993 metais mokytojui Vytautui BaliÅ«nui buvo suteiktas mokytojo metodininko, o 1996 metais – mokytojo eksperto, 1998 metais – kraÅ¡totyros eksperto, 1995 ir 1998 metais – nusipelniusio panevėžiečio Å¡vietimo srityje garbės vardas. Lietuvos Respublika taip pat įvertino mokytoją Vytautą BaliÅ«ną – 1994 metais buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2- ojo laipsnio medaliu.

               2011 metais gruodžio 10-ąją, Å¡venčiant Kalbos dieną, mokytojui Vytautui BaliÅ«nui buvo įteikta kalbininko, tautotyrininko, Panevėžio tautotyros muziejaus kÅ«rėjo, savanorio, buvusio Panevėžio mergaičių gimnazijos ir mokytojų seminarijos lietuvių kalbos mokytojo, vėliau berniukų gimnazijos direktoriaus Petro BÅ«tėno premija.

             „Nesu lituanistas, o geografas pagal specialybę ir kraÅ¡totyrininkas pagal pomėgį, todėl Lietuvių kalbos draugijos skirta Petro BÅ«tėno premija buvo netikėta staigmena, skatinanti pateisinti pasitikėjimą, o likusio gyvenimo dienas ir toliau skirti Å¡eimai ir visuomeninei veiklai“,- taip kalbėjo mokytojas premijos įteikimo proga.

Panaudotas Algimanto Kolinio straipsnis "Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos šviesuolis Vytautas Baliūnas".

Naujamiesčio vidurinės mokyklos mokytojasJ. Balčikonio gimnazijos direktoriusSu žmona Aldona

Po apdovanojimo prezidentūroje 1994 m.Savo sukurtame muziejujeSu kraštotyros būreliu Naujamiesčio kapinėse

 

liepos 2019
PATKPÅ S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Paskutiniai straipsniai