ROMUALDAS GRIGAS

Žymūs kraštiečiai

Romualdas Grigas

Romualdas Grigas gimė 1936 m. sausio 25 d. Radviliškio rajono Asteikių kaime. Šeimai persikėlus į Naujamiestį, Romas čia lankė mokyklą, vėliau įstojo į Joniškėlio žemės ūkio technikumą, kurį baigė 1954 m. Studijuodamas Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademijoje, aktyviai dalyvavo Maskvoje studijuojančių Pabaltijo studentų kultūrinėje veikloje. 1956 m. gruodžio mėn., kartu su kitais tuo metu Maskvoje studijavusiais lietuviais, įsteigė Maskvos lietuvių studentų ansamblį, kuris vėliau pavirto jungtiniu Baltijos šalių ansambliu "Balticum", išrinktas ansamblio komiteto pirmininku.

            1959 m. baigė Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą. Ten pat 1965 m. baigė aspirantūrą ir apgynė ekonomikos mokslų daktaro laipsnį. 1982 m. Sociologinių tyrimų institute (Maskva) apgynė habilituoto mokslų daktaro laipsnį. 1988 m. Lietuvos vadybos akademijoje jam suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. 1991 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, 1997 m. išrinktas Tarptautinės informatikos akademijos (prie Jungtinių Tautų) tikruoju nariu, o 2003 m. - nariu korespondentu.

            1959-1960 m. Bartkuškio žemės ūkio technikumo steigėjas - pirmasis direktorius. 1960-1962 m. dirbo ministerijose, 1965-1968 m. - Lazdijų rajono Aštrios Kirsnos atraminio-parodomojo ūkio direktoriumi. Nuo 1968 iki 1970 m. - Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis. Nuo 2002 m. - Filosofijos, sociologijos ir teisės, vėliau - Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutų skyriaus vadovas. Dirbo VPU profesoriumi.

            Mokslinių interesų ir tyrinėjimų sritys: socialinė organizacija ir jos pokyčiai, socialinė antropologija, socialinė vadyba, etnosocialinė organizacija. Ypač dabarčiai reikšmingos jo studijos apie lietuvių tautos civilizacines negalias ir socialinių įtampų Lietuvoje laukus. 2002 m. jam suteikta prestižinė Lietuvos valstybės mokslo premija.

            Yra paskelbęs daug monografijų bei mokslinių brošiūrų, apie kelis šimtus mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, yra keliolikos kolektyvinių monografijų bendraautoris, spaudoje paskelbęs grožinės literatūros knygas.

            Prof. R. Grigas yra pripažintas sociologijos mokslo autoritetas - buvo ilgametis Lietuvos sociologų draugijos prezidentas (dabar - garbės prezidentas). Aktyviai ir nuosekliai prisidėjo formuojant šio mokslo pagrindines kryptis ir ugdant jos kadrus. Buvo vienas iš iniciatorių dar sovietiniais metais buriant Baltijos šalių sociologų asociaciją. Bendradarbiavo tarptautinėje organizacinio vystymo asociacijoje (JODA). 1991 m. stažavosi Berlyne, buvo ilgametis (1996-2003 m.) žurnalo "Filosofija. Sociologija", "Personalo vadyba" redakcinės kolegijos pirmininkas, tęstinių leidinių "Tautos akiračiai" (1993-1994 m.), "Lietuvių tauta ir pasaulis" (2000-2002 m.) iniciatoriumi.

            Su tėviške Romualdą sieja ne tik ilgas vaikystės tarpas, bet ir dabartis. Naujamiestyje gyvena jo sesuo su šeima, daug pažįstamų ir kaimynų. Jis nuoširdžiai bendrauja su mokykla, talkina rengiant mokyklos jubiliejinius renginius, jo iniciatyva Naujamiesčio mokyklos moksleiviai ir mokytojai VPU studentams ir dėstytojams parodė savo kūrybos spektaklį.

            Informacija surinkta iš interneto svetainių vikipedija, vrk.lt, slaptai.lt, sarmatas.lt, ekspertai.eu, lma.lt., iš R. Grigo knygos "Dienoraščio langą pravėrus. 10 mano jaunystės metų (1956-1965)". Vilnius. 2011.

Surinko R. Banevičius

Su bendradarbėmisSu profesoriais V. Sirvydžiu, A. Tyla ir dr. R. BatūraViena iš daugelio...

liepos 2019
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Paskutiniai straipsniai