ATSISKAITĖ BENDRUOMENĖS VALDYBA

 

 

 

Šeštadienį, Naujamiesčio kultūros centro salėje įvyko Naujamiesčio piliečių draugijos ataskaitinis susirinkimas.

 

 

Susirinkime dalyvavo NPD nariai ir svečiai: LR Seimo narys Domas Petrulis, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai. Susirinkimui pirmininkavo Dalius Dirsė.

Susirinkimo dalyviai. Priekyje - svečiai

Pirmininkas Saulius Valčiukas NPD valdybos detalią ataskaitą pateikė pagal valdybos veiklą atskirais 2015 m. mėnesiais.

„2015 metais Naujamiesčio piliečių draugijos valdyba planavo skirti dėmesį tradicijų Naujamiesčio bendruomenėje formavimui, projektų įgyvendinimui, bendruomenės strateginio plano 2016-2020 metams kÅ«rimui. Tad kaip mums sekėsi?”, įžangoje kalbėjo NPD pirmininkas. 

Po to pirmininkas analizavo ir vertino kiekvieną mėnesį atliktus darbus:

„Po 2015 m. sausio mėnesį vykusio ataskaitinio susirinkimo pirmas renginys bendruomenėje vyko - užgavėnės. Bendradarbiaudami su kultūros centru-dailės galerija į šį vasario mėnesį žiemos palydėjimo renginį įjungėme ir miestelio įstaigas. Savo Gavėnus kūrė darželis, mokykla, ambulatorija, kultūros centras. Galime pasidžiaugti bendra iniciatyva ir atėjusių į šventę dalyvių skaičiumi. Gavėnų ruošimo ceremonija, manau, yra graži tradicija. Norėtųsi, kad ji išliktų“.

Kovo mėnuo buvo skirtas sportui. Keturis kartus per savaitę naujamiestiečiams yra sudarytos sąlygos sportuoti mokyklos salėje. Yra susikÅ«rusios atskiros sportuojančiųjų grupės: krepÅ¡inio, sportinių Å¡okių, jogos, tinklinio.   Kovo 7 d., Tarptautinės moters dienos proga, mokyklos sporto salėje vyko „Sporto Å¡ventė visiems“. Vyrų krepÅ¡inio 3x3 ,tinklinio 3x3 , badmintono 2x2. varžybose dalyvavo gausus bÅ«rys mokinių, tėvelių, mokytojų. Atvyko svečių iÅ¡ Gustonių ir BerniÅ«nų. Pirmą kartą buvo organizuotos badmintono varžybos. Å iltai su gėlėmis pasveikintos visos moterys ir merginos su artėjančia Kovo 8-ios diena. Bendruomenės įsteigtas prizas (Å¡akotis ) už aktyvų dalyvavimą atiteko BerniÅ«nų jaunimui.

Pirmininkas dėkojo mokytojai V.Mitunevičienei, mokiniams Gintarei ir Rokui už visokeriopą pagalbą organizuojant varžybas.

Balandis. Kasmet Valdyba kartu su seniūnija kviečia bendruomenės narius dalyvauti aplinkos švarinimo akcijoje ,,Darom“. Stengėmės padėti seniūnijai tvarkyti apleistus bendro naudojimo gamtos plotus: Nevėžio pakrantę, Senųjų žydų kapinių prieigą ir t.t. Praėjusį balandį vėl buvo kviečiami gyventojai ir įstaigos dalyvauti akcijoje. Aktyviausi buvo mokyklos bendruomenės ir piliečių draugijos valdybos nariai. Mokykla tvarkė Kiršino pakrantę, Liberiškio kelio pakraščius, o bendruomenę seniūnija pakvietė į medelių sodinimo popietę. Tik, kaip bebūtų liūdna, kaip ir kiekvienais metais, talkininkauti atvyko tik valdybos nariai. „Kodėl mūsų bendruomenė nesivienija bendrom talkom? Tai mums mįslė. Rodos daugumai svarbu tvarkinga, švari aplinka, bet daugelis užsidarę savo kiemuose ir į kvietimus neatsiliepia“, kalbėjo pirmininkas.

Tvarkant aplinką, ypač pušyną prie senųjų karaimų kapinių, padėjo bendruomenės projekto metu įsigyta technika. Visą pavasarį vyko pamiškės tvarkymo darbai. Bendradarbiaujant su seniūnija kelias į Karaimų kapines, pušyną tapo gražesnis - iškirsti krūmynai, surinktos šiukšlės, išvalytas jaunuolynas. Pirmininkas, už gražų bendradarbiavimą per 2015 metus, dėkojo Naujamiesčio seniūnui Jonui Sankaičiui.

Jau ne pirmi metai kai bendruomenė organizuoja Atvelykio šventę vaikams. Iniciatorė, NPD valdybos narė Vilija Petkūnienė. Rodos graži idėja, galimybė susipažinti su Velykų laikotarpio papročiais, proga pasilinkminti, pažaisti kartu su vaikais, galėtų burti jaunas šeimas, tačiau pasigendame palaikymo iš gyventojų. Reklamos, manome, netrūksta. Skelbimai visada kviečia į renginį prieš gerą savaitę. Ateina 2-3 šeimų vaikai, dažnai be tėvelių. Gaila įdėto darbo, pasiruošimui skirto, laiko. Pirmininkas suabejojo: „Nežinome, ar užteks noro ir jėgų tai bandyti dar šiemet...“

Saulius toliau kalbėjo: „Visiškai kitoks aktyvumas bendruomenėje buvo gegužės mėnesį, kai kartu su seniūno pavaduotoju Juozu Klioriu pakvietėme į sveikuolių stovyklą. Savaitę vyko sveikatinimo programa: rytinės mankštos, maudynės Kiršino upėje, sveikos mitybos pamokos mokyklos valgykloje, sveikos gyvensenos patarimų paskaitos mokyklos aktų salėje. Kiekvieną dieną apie 30 dalyvių aktyviai dalyvavo sveikuolių paruoštoje programoje. Ši stovykla organizuojama antrus metus. Atsiradus galimybei būtinai tai pakartosime“.

„Birželio mėnuo buvo mums darbymetis . Kartu su Naujamiesčio kultūros centru-dailės galerija organizavome Joninių šventę. Dieną vyko tradicinės futbolo varžybos, o pavakare kvietėme visus rinktis į miestelio aikštę. Dalyvių skaičių , manau, ribojo pliaupęs tą dieną lietus. Tačiau kas buvo, manau, nenusivylė. Vieni galėjo pirkti vietoje įsikūrusiame turgelyje, kiti galėjo pabandyti mušti sviestą ir čia pat vietoj ragauti, kiti galėjo stebėti kultūros namų šokėjų pasirodymą. Manau, kad Joninių šventė jau turi savo vietą mūsų bendruomenės tradicinių renginių sąraše. Noriu padėkoti kultūros centro-dailės galerijos direktorei Vigitai Dumbrienei ir darbuotojams už bendradarbiavimą ruošiant minėtą renginį“, pasakė pirmininkas.

Birželio mėnesį mūsų bendruomenės atstovai dalyvavo Panevėžio rajono bendruomenių sąskrydyje Raguvoje. Tai kasmetinis bendruomenių suėjimas, kurio metu bendruomenės pristato savo veiklas, savo tradicijas. Šiais, 2016 m., Panevėžio rajono bendruomenių sąskrydis vyks Naujamiesčio seniūnijoje. Tad pirmininkas pakvietė visus būti aktyviais ir atsiliepti į seniūno, piliečių draugijos valdybos kvietimą padėti pasiruošti, organizuoti ir dalyvauti sąskrydyje.

„Birželio mėnesį teko dalyvauti Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje, kuris vyko Ukmergės rajone, Lėno kaime. Sąskrydyje dalyvavo Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos delegacija. MÅ«sų komanda, vadovaujama Rajono bendruomenių sąjungos pirmininko Kazimiero Binkio pristatė savo rajono bendruomenes, paruošė jaukų mÅ«sų bendruomenių veiklas atspindintį kiemelį. 

Birželis - vaikų vasaros atostogų pradžia. NPD valdybos narė Asta Auksutienė jau antrus metus ruošė ir vykdė vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programos projektą „Kurk. Pasidaryk. Žaisk.“ Vaikai pasidarė stalo žaidimą „ Domino“, taip pat aplankė Krekenavos regioninio parko lankytojų centrą, Pakruojo dvarą, AB „ Klovainių skalda“. Stovyklautojai programos metu tobulino bendravimo, kÅ«rybines, socialines kompetencijas, studijavo karjeros ugdymo galimybes. Pirmininkas pasidžiaugė sėkmingu projektu, ir padėkojo Astai Auksutienei už kantrybę ir dovanotą nuo Å¡eimos laiką ruoÅ¡iant ir organizuojant vasaros stovyklėles bendruomenės narių vaikams. 

Liepos mėnesį, šv. Onos atlaidų išvakarėse, jaunimas buvo pakviestas į krepšinio ir paplūdimio tinklinio sporto varžybas. Į kvietimą dalyvauti sporto varžybose, kaskart atsiliepia nemažas skaičius jaunimo. Ypač aktyviai įsijungia trumpam į Lietuvą pargrįžę jaunieji emigrantai.

Kasmet rugpjūčio mėnesį valdyba vykdo namų valdų, aplinkų apžiūrą. Ši apžiūra vyko tuo laiku, kai rajone buvo organizuojamas bendruomenių sąjungos konkursas ,,Mūsų kaimas 2015“ .Tai jau tradicija tapusi apžiūra. Džiugu, kad kiekvienais metais randame vis naujų gražių, jaukesnių, tvarkingesnių, originaliai gamtos ar etnografiniais elementais papuoštų sodybų, kiemų, balkonų. Aplinkos grožio puoselėjimas savo kieme mūsų bendruomenėje nėra svetimas. Šiemet smalsavome kaip kuriasi miestelyje naujakuriai, kaip tvarkosi, ieškojome gražiai besitvarkančios namo bendrijos. Gražiai tvarkoma sodyba, tai ne tik džiaugsmas šeimininkui, bet ir džiaugsmas ir bendruomenei. Juk tvarkinga, švariai, jaukiai prižiūrima sodyba prezentuoja ir mūsų miestelį, džiugina akį pravažiuojančiam ar miestelį lankančiam svečiui. Geriausiai besitvarkančia daugiabučio bendrija - tapo Dariaus ir Girėno gatvės Nr. 39 namo bendrija . Tvarkingiausiais naujakuriais – Jaunųjų Bartusevičių šeima, gyvenanti Nevėžio gatvėje ir Gražiausios Naujamiesčio sodybos (tai sodyba , kuri savo tvarkingumu, priežiūra prezentuoja miestelį) nominacijos šeiminkais tapo Aldonos ir Andriaus Skrickų sodyba.

Pirmininkas priminė: „ Rudenį, Bulvių šventės metu, padėkojome tvarkingiausių, jaukiausių sodybų šeimininkams. Tačiau dar liko bendruomenės narių, kuriems padėkos raštus įteiksime šiandien“.

Rugsėjo mėnesį, jau antri metai, organizuojama rudens darbų pabaigtuvių - Bulvių šventę. Šių metų šventės naujiena buvo jaunųjų artojų pasirodymas.“ Dėkojame ūkininkui Donatui Uliui pagelbėjusiam organizatoriams ir jauniems artojams, skirusiam traktorių. Naujamiesčio mokyklos mokiniams: Justinai Ulytei, sesei ir broliui - Linai ir Erikui Kudrauskams išarusiems ne vieną tiesią vagą. Dalyvavusieji šventėje, manau, nenusivylė ir Berčiūnų kapelos koncertu, skautų keptais bulviniais blynais, renginio vedėjų sugalvotomis užduotimis vaikams. Žinoma, kaip visada, norisi matyti ne tik susirinkusius, bet ir aktyviai dalyvaujančius šventėje bendruomenės narius. Gal kai kuriuos išbaidė rudenio lietus. Bet kaip liaudies išmintis sako: ,,Nėra blogo oro, yra tik blogas rūbas...“, tad linkiu visiems aktyvumo, drąsumo atėjus į bendruomenės renginius“, kalbėjo bendruomenės pirmininkas.

Bendruomenei aktyvumo nestinga, kai spalio mėnesį organizuojama tradicinė iÅ¡vyka. Å iemet iÅ¡vyka buvo skirta aplankyti garsiąsias Panemunės pilis, brolių JuÅ¡kų muziejų Vilkijoje. Kvietėme į kelionę iÅ¡siruoÅ¡ti suaugusius, senjorus bendruomenės narius. Aplankėme Seredžių, Veliuoną, Raudondvarį, Panemunės pilį. Kelionės įspÅ«džiai aptarti jau pasukus namų link, dar kartą stabtelėjus ant Nemuno kranto. Pasidžiaugėme gražia tradicija-keliauti, pažinti savo kraÅ¡tą, pabÅ«ti kartu.

Visą rudenį iki lapkričio mėnesio pabaigos valdybos nariai: Irmantas Banevičius, Daiva Dirsienė, Saulius Valčiukas vadovaujami Rimanto Banevičiaus ruošė Naujamiesčio bendruomenės 2016-2020 metų strateginio plano projektą.Šiandien, atsižvelgiant į gautus pasiūlymus pataisytas, projektas „NPD Strategija 2016-2020 m. pristatomas susirinkimo dalyviams.

Lapkričio mėnesį bendruomenės vardu sveikinome Panevėžio rajono geriausio 2015 m. mokytojo nominaciją pelniusią Naujamiesčio vaikų darželio ,,Bitutė“ direktorę Ramutę Skrickienę.  

Gruodžio mėnesį laukėme Kalėdų eglės įžiebimo. Kalėdine egle rūpinosi seniūnija ir kultūros centras-dailės galerija, o bendruomenė prisidėjo eglės puošimui nupirkusi elektrinę girliandą.

Sausio mėnuo visus stebino šalčiu ir sniegu. Valdybos narių Irmanto Banevičiaus, Daliaus Dirsės, Sauliaus Valčiuko iniciatyva, padedant seniūnui, mokyklai, pirmą kartą miestelio istorijoje buvo įrengta ledo čiuožykla. Gal nespėjo visi norintys pasidžiaugti užšalusiu čiuožyklos ledu, bet kam teko, manau, džiaugėsi naujomis žiemos pramogomis. Pirmininkas dėkojo ne tik už gražią iniciatyvą, bet ir už jos realizavimą visiems prisidėjusiems prie čiuožyklos įrengimo.

Toliau Saulius kalbėjo: „Peržvelgiau kas vyko per šiuos metus bendruomenėje, ką veikė valdyba. Norėčiau paminėti dar vieną bendruomenės telkimo vietą - tai Bendruomenės informacijos ir mokymo paslaugų centrą.

2015 m. pradžioje NPD bendruomenės informacinis centras veikė be sutrikimų. Vykdant NPD ir Panevėžio centrinės bibliotekos bendros veiklos sutartį, centre dirbo ir paslaugas teikė centro darbuotoja Gitana Tamoliūnienė. Per mėnesį centre apsilankydavo 150 - 180 žmonių. Didžiausią paklausą turėjo dokumentų spausdinimo ir kopijavimo paslauga, 31 lankytojas centre deklaravo pajamas, pravesti elektroninių paslaugų bei taikomųjų programų naudojimo mokymai, teikiamos individualios konsultacijos kompiuterinio raštingumo klausimais. Padėtis pasikeitė, nuo 2015m. spalio mėn. 1 d. Iš darbo išėjus BIC darbuotojai Gitanai Tamoliūnienei. Sutartis su centrine rajono biblioteka nebuvo vykdoma. Centre dirbo tik NPD savanoriai. Čia 2015 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais vyko NPD aktyvo mokymai „NPD strategijos 2016-2020 m. rengimas“. Šiuo metu nėra atsakingo žmogaus, kuris dirbtų bendruomenės informaciniame centre. Vyksta derybos su Panevėžio rajono viešąją biblioteka. Tikime, kad ši susidariusi nepatogi situacija greitu laiku išsispręs“.

                      PrieÅ¡ metus bendruomenei pristatėme Naujamiesčio bendruomenės interneto svetainę. Valdybos narys Rimantas Banevičius buvo atsakingas už informacijos pateikimą žiniasklaidai ir administruoja NPD interneto svetainę http://www.naujamiestietis.lt. Už Å¡ios svetainės turtinimą ir informacijos apie Naujamiestį skleidimą, per 2015 metus (svetainėje patalpinta 61 publikacija, apie 300 nuotraukų. Svetainėje apsilankė 4044 lankytojai), pranešėjas padėkojo svetainės administratoriui Rimantui Banevičiui.

Ataskaitoje pirmininkas pažymėjo, kad ypač didelį darbą atliko grupė valdybos narių, kurie per spalio – gruodžio mėnesius, mokėsi ir kurė NPD strategiją 2016-2020 m. Šiandien ši strategija teikiama susirinkimui tvirtinti, o valdyba įpareigojama telkti bendruomenę šios strategijos įgyvendinimui.

NPD strategijos 2016-2020 m. grupės vadovas Rimantas Banevičius pristatė strategiją susirinkimui, kuris ją vieningai patvirtino.

Baigdamas pirmininkas padėkojo visiems NPD nariams, aktyviai dalyvavusiems organizuojant įvairią veiklą, dalyvavusiems toje veikloje, padėkojo visiems, kurie šią veiklą rėmė materialiai, palaikė, kurie teikė pasiūlymus veiklai pagerinti, reiškė įvairias iniciatyvas.

Naujamiesčio piliečių draugijos 2016 2020 m. strategijoje suformuluotas pagrindinis tikslas: “ Visų bendruomenės teritorijoje gyvenančių, dirbančių ir besimokančių žmonių, taip pat įmonių, įstaigų, organizacijų telkimas bendruomenės poreikių tenkinimui”.

Šiam kilniam tikslui ir dirbs NPD valdyba, organizuos jo įgyvendinimą.

NPD finansinę ataskaitą ir audito komisijos išvadas pateikė NPD revizijos komisijos pirmininkė Jolanta Banevičienė.Ji informavo apie vykusį NPD dokumentų patikrinimą, jo rezultatus ir pateikė išvadą kad NPD finansų apskaita vykdoma teisingai ir buhalterija vedama pagal reikalavimus.

Kalbėjo LR Seimo narys Domas Petrulis. Jis priminė, kad 2016 metus LR Seimas paskelbė Bendruomenių metais. Tai reiÅ¡kia, kad bendruomenėms visuose lygmenyse bus rodomas ypatingas dėmesys. IÅ¡ kitos pusės, tikimasi, kad ir bendruomenės dar labiau suaktyvins savo veiklą, dar daugiau prisidės prie Lietuvos kaimo gyvenimo kokybės gerinimo. 

Seimo narys informavo apie savo ir rajono mero pastangas iÅ¡saugoti Naujamiestyje vidurinę mokyklą, kuri taps gimnazija, pasveikino susirinkusius, palinkėjo sėkmės geruose darbuose. 

Kalbėjęs Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, trumpai apžvelgė aktualiausias rajono problemas, pasidžiaugė rajonui sėkmingais 2015-ais metais ir reikšmingais darbais. Jis aukštai vertino rajono bendruomenių, tame tarpe ir Naujamiesčio bendruomenės, įnašą į kaimo žmonių gyvenimo gerinimą, aktyvų dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant Panevėžio rajono VVG projektus. Meras pažymėjo, kad visi projektai sėkmingai įgyvendinti ir visi jiems skirti pinigai panaudoti pagal paskirtį. Meras informavo, kad atsižvelgta į bendruomenės prašymą įrengti dviračių taką nuo Naujamiesčio iki kapinių, o vėliau ir iki Berčiūnų. Baigdamas savo kalbą, palinkėjo aktyvumo, atkaklumo ir sėkmės, siekiant užsibėžtų tikslų.

PRBS pirmininkas Kazimieras Binkis, kalbėdamas pažymėjo, kad Naujamiesčio bendruomenė, 60 PRBS narių tarpe, laikoma viena iš geriausių. Jis priminė, kad atskaitoje nepaminėta, kad Naujamiesčio bendruomenė tapo PRBS konkurso „Mūsų kaimas 2015“ nugalėtoja. Tai didelis Naujamiesčio gyventojų pasiekimas. Jis visiems nuoširdžiai palinkėjo sėkmės ir toliau darbuotis bendruomenės labui.

Naujamiesčio seniūnas Jonas Sankaitis apžvelgė seniūnijos atliktus ir planuojamus svarbiausius darbus, bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimo eigą, patikslino merą ir pasakė, kad dviračių takas iki kapinių bus įrengtas jau 2016 metais.

Policijos komisariato visuomenės pareigūnas Darius Petraitis, analizuodamas kai kuriuos statistinius duomenis, visus nustebino, kad 2015 metais Naujamiestis buvo viena iš saugiausių rajono gyvenviečių. Iš Naujamiesčio, lyginant su kitomis panašiomis gyųvenvietėmis, policija 2015 m. gavo mažai nusiskundimų ir signalų. Pareigūnas palinkėjo ir 2016-siais gyventi saugiai.

Bendruomenės narys Juozas Klioris informavo, kad tradiciniai jo organizuojami susitikimai su daržininkystės ir sodininkystės specialistais ir kiti renginiai, vyks ir šiais metais, nes žmonės pageidauja, jiems tai aktualu.

Susirinkimo dalyviai pranešėjams pateikė nemažai klausimų ir gavo atsakymus.  

Po susirinkimo, koncertavo Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos šokių kolektyvai.

Nuotraukose susirinkimo akimirkos.

 

www.naujamiestietis informacija.

Atidžiai klausomės pranešimoPirmininko Sauliaus Valčiuko pranešimas - detalus ir konkretus.Susirinkimui pirminkavo Dalius Dirsė.Audito išvadas skelbia Jolanta Banevičienė.Apdovanojimai už gražiausią daugiabučio aplinką.Sėkmės!Gražiai tvarkomės jau ne pirmi metai...2016-ji - bendruomenių metai. LR Seimo narys Domas PetrulisBendruomenių indėlis - didžiulis. Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis.Naujamiesčio bendruomenė - viena iš geriausių Panevėžio rajono bendruomenių sąjungoje. PRBS pirmininkas Kazimieras Binkis.Susitikimas su sodininkystės ir daržininkystės specialistais bus ir šiais metais. Juozas Klioris.Policijos statistika suidomėjo ir seimo narys.Žavėjomės...žavėjomės......ir dar kartą žavėjomės!

 

 

liepos 2019
PATKPÅ S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Paskutiniai straipsniai