NPD STRATEGIJA 2016-2020 M., SU PATAISYMAIS

Naujamiesčio piliečių draugija teikia, atsižvelgiant į gautus pasiūlymus pataisytą, projektą „NPD Strategija 2016-2020 m.“ Projektas bus teikiamas NPD narių visuotiniam susirinkimui, kuris įvyks 2016 m. sausio 30 d., tvirtinimui.

NPD Valdyba

 

Projektas

NAUJAMIESČIO PILIEČIŲ DRAUGIJOS STRATEGIJA 2016-2020 M.

I. NPD STATISTINIAI DUOMENYS

NPD narių 277

NPD namų ūkių 198

NPD moterų 171

NPD vyrų 106

II. TERITORINĖ APRĖPTIS

NPD teritorija apima Naujamiesčio miestelį ir Naujamiesčio, Sargėnų, Ragainės, Kalnelio kaimus ir Pamargės v.s.

 

III. NPD STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS

Stiprybės

 1. Bendruomenės teritorijoje daug gyvybingų institucijų (švietimo, kultūros, religijos, medicinos, verslo ir kitų).
 2. Palankus seniūnijos nusiteikimas.
 3. Bendruomenė turi informacijos ir reklamos priemones (bendruomenės informacinis centras, interneto svetainė).
 4. NPD turi patalpas
 5. Naujamiestis – seniūnijos centras, netoli Panevėžio.

 

Silpnybės

 1. Neaktyvūs nariai.
 2. Neaktyvūs miestelio gyventojai, žemas jų pilietiškumo lygis.
 3. Į veiklą mažai įtraukiamas jaunimas. Nevertinamas savanoriškas darbas.
 4. Silpnas komandinis darbas.
 5. Nepakanka norinčių (galinčių) rašyti projektus.
 6. Tūksta žinių NPD lyderiams.
 7. Nepakankamai bendraujama su potencialiais rėmėjais ir partneriais
 8. Nepalaikomas ryšys su išeivija, kraštiečiais.
 9. Nėra turizmo paslaugų.
 10. Trūksta lėšų veiklai.
 11. Nepakankamas saugumas.

 

Galimybės

 1. Palankus savivaldybės požiūris.
 2. Stipri Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (VVG), narystė VVG.
 3. Galimybė gauti valstybės ir ES paramą, paramą iš įvairių fondų.
 4. Galimybė gauti paramą iš ūkininkų, verslininkų.
 5. Galimybė įsikurti ir gyventi Naujamiestyje ir aplinkiniuose kaimuose
 6. Galimybė informaciją publikuoti PRBS laikraštyje "Tėvynė".
 7. Galimybė mokytis ir mokyti kitus.
 8. Galimybė pradėti ir vystyti verslą.
 9. Galimybė siekti aukštos vaikų ugdymo kokybės.
 10. Galimybė vystyti ir plėtoti sveiko gyvenimo būdą.

 

 

Grėsmės

 

 1. Prastėjanti socialinė situacija (emigracija, senėjimas, gimstamumo mažėjimas).
 2. Gyventojų piktnaudžiavimas alkoholiu, nenoras dirbti.
 3. Nėra koordinacijos tarp teritorijos institucijų.
 4. Neveikli seniūnijos Vietos bendruomenių taryba.
 5. Klimato kaita.

 

 

 

IV. NAUJAMIESČIO VIZIJA

Naujamiestis – tvarkingas, žalias, patrauklus ir saugus miestelois, kuriame gyvena apie 1000 gyventojų.

Visi naujamiestiečiai – geri kaimynai, besirūpinantys vieni kitais, padedantys vieni kitiems, todėl visiems čia gyventi saugu ir gera.

Naujamiestiečiai vietoje turi visas gerbūviui reikalingas sąlygas: vandentiekį, kanalizaciją, lietaus kanalizaciją, apšviestas asfaltuotas gatves ir trinkelėmis grįstus šaligatvius, asfaltuotus kelius. Patogus susisiekimas su Panevėžiu, Krekenava, Upyte, Sidabravu. Veikia nedidelės parduotuvės, maitinimo, medicinos įstaigos, vaistinė, kredito įstaiga, paštas. Ugdymo paslaugas teikia modernios, renovuotos ugdymo įstaigos: vaikų lopšelis - darželis, gimnazija, menų (muzikos, dailės, choreografijos) mokykla. Taip pat miestelyje veikia biblioteka bei dailės galerija. Sėkmingai organizuojamas suaugusiųjų neformalusis švietimas, užimtumas. Naujamiestyje teikiamos kokybiškos daržų ir sodų įdirbimo bei priežiūros, aprūpinimo kuru, kitos būtiniausios komunalinės paslaugos. Kai kurias paslaugas organizuoja ir vykdo pati bendruomenė.

Naujamiestiečiai savo sklypuose užaugintą perteklinę produkciją gali realizuoti Naujamiestyje veikiančiame ūkininkų turgelyje. Jame savo produkciją pardavinėja ir kiti mūsų rajono ūkininkai, verslininkai.

Naujamiesčio viešąsias erdves puošia dekoratyviniai akcentai bei želdiniai, centrinę Nepriklausomybės aikštę – prasminga skulptūra ar funkcionalus meninis akcentas. Miestelio erdvės pritaikytos kultūros renginiams, sveikatinimui, poilsiui: įrengti lauko treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelė, lauko amfiteatras, skeitparkas.

Miestelio gyventojus ir svečius džiugina dekoratyvus, jaukus naktinis neogotikinio stiliaus bažnyčios pastato apšvietimas.

Nevėžio slėnyje sukurtas rekreacinis parkas – poilsio zona su poilsio ir sporto aikštelėmis, vandens telkiniais, renginių vietos įrengimais, paplūdimiais, poilsio aikštelėmis vandens turizmo mėgėjams.

Kairiajame Nevėžio krante per pušyną eina sveikatingumo takas, pritaikytas pėstiesiems, dviratininkams, o žiemą – slidininkams. Naujamiestiečiai ypatingą dėmesį skiria sveikai gyvensenai (sveikai mitybai, judėjimui, sportui).

Ties miestelio viduriu per Nevėžį nutiestas pėsčiųjų tiltas, jungiantis gyvenvietę su poilsio zona.

Po Naujamiesčio apylinkes galima pasižvalgyti iš Naujamiesčio bažnyčios bokšte įrengtos apžvalgos aikštelės.

Miestelio centre veikia bendruomenės informacijos, turizmo ir mokymo paslaugų centras. Jo darbuotojai gali atvykusius turistus supažindinti su Naujamiestyje ir jo apylinkėse esančiais lankytinais objektais, informacijos centras teikia ir kitas informacijos paslaugas. Miestelio centre veikia kavinė – valgykla.

Formuojama sąvoka „Naujamiestietiška kokybė“. Kas bebūtų daroma, gaminama, organizuojama, ugdoma – viskas tik aukščiausios „naujamiestietiškos“ kokybės.

Naujamiestis patrauklus ne tik turistams, bet ir Panevėžyje bei kitur dirbantiems žmonėms, todėl jie Naujamiestyje perka žemės sklypus, būstus, stato namus, įsikuria ir tampa naujamiestiečiais (įsilieja į Naujamiesčio bendruomenę).

Aktyviausius Naujamiesčio gyventojus jungia organizacija „Naujamiesčio piliečių draugija“, kuri yra pripažintas Naujamiesčio gyventojų atstovas, veiklos koordinatorius ir turi savo veiklos prioritetus, modelį bei veiklos sistemą.

Naujamiestyje veikia ir kitos nevyriausybinės organizacijos (kraštiečių, moterų, jaunimo, sporto, religinės, patriotinės ir kt.), kuriose naujamiestiečiai turi galimybę realizuoti savo pomėgius, poreikius ir gebėjimus.

 

V. NPD MISIJA

1. Ugdyti pilietinę visuomenę Naujamiestyje.

2. Formuoti gerą aplinką (bendruomeninę - pilietinę, teisingumo, kultūrinę, gamtos pažintinę, estetinę, tolerancinę, saugią, patogią, sveiką ir gražią gyvenamąją aplinką).

3. Vykdyti švietėjišką darbą, skleisti blaivybės idėją.

4. Puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes.

5. Tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius.

6. Ugdyti  bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei veiklai.

7. AtstovautiNaujamiesčiobendruomenę savivaldos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose.

VI. NPD TIKSLAI IR PRIORITETAI

Pagrindinis tikslas. Visų bendruomenės teritorijoje gyvenančių, dirbančių ir besimokančių žmonių, taip pat įmonių, įstaigų, organizacijų telkimas bendruomenės poreikių tenkinimui.

Tikslai:

 1. Ugdyti gyventojų, ypač šeimų, moralines, vertybines nuostatas, bendruomeniškumą ir      pilietiškumą;
 2. Skatinti saugoti gamtą ir sveikatą, tausoti aplinką;
 3. Saugoti ir puoselėti istorinį ir kultūrinį mūsų krašto paveldą ir      tradicijas;
 4. Šviesti vietos gyventojus      ir mokyti bendruomeniškumo, verslumo;
 5. Ieškoti būdų NPD   išteklių gausinimui.

 

 

Prioritetai:

 1. Gyventojų, ypaš šeimų, moralinių ir vertybinių nuostatų, bendruomeniškumo      ir pilietiškumo ugdymas.
 2. Gyventojų ir NPD teritorijoje veikiančių      institucijų telkimas bendruomenės poreikių tenkinimui.
 3. Istorinio, kultūrinio paveldo ir tradicijų      puoselėjimas.
 4. Sveiko gyvenimo būdo populiarinimas,      gyvenamosios ir gamtinės aplinkos saugojimas.
 5. Išteklių paieška.

 

 

 

Materialiniai ištekliai

 1. Narių įnašai.
 2. Savivaldybės, įvairių      juridinių ir fizinių asmenų parama, dovanotos lėšos ir dovanos.
 3. Programų ir projektų      vykdymui gautos ir kitos tikslinės paskirties lėšos.

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai

 1. NPD nariai.
 2. Samdomi specialistai.
 3. Savanoriai.

 

 

NPD Valdyba 2016-01-05 Naujamiestis

liepos 2019
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Paskutiniai straipsniai